whatsappShare.png
  • Boaz Albert

אנדרטה לזכרון השואה בסלוניקי


אנדרטה לזכרון השואה בכיכר החופש, סמוך לנמל ולכיכר אריסטו. האנדרטה מנציחה את הגירוש והרצח של כמעט 50 אלף יהודי סלוניקי, שהתרחשה בשנת 1943.


יהודי סלוניקי סבלו מרדיפות מרגע שהנאצים פלשו ליוון בשנת 1941.

כאן, בכיכר החירות, הנאצים כינסו את היהודים לפני שליחתם למחנות הריכוז וההשמדה.
השפלה פומבית של יהודים בכיכר החירות, 11 ביולי 1941

 


#Monument #Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0