whatsappShare.png
  • Boaz Albert

אנדרטת הזיכרון לשואה ביודנפלאץ, וינה

אנדרטת הזיכרון לשואה בוינה מנציחה את זכרם של 65 אלף קורבנות השואה מהקהילה היהודית באוסטריה.

שמעון ויזנטל, צייד הנאצים הנודע, יזם את הקמת האנדרטה ושכנע את העירייה לבנות אותה.


האנדרטה ממוקמת ביודנפלאץ, כיכר היהודים בעיר העתיקה של וינה. כאן היה בית הכנסת העתיק של הקהילה היהודית בימי הביניים. בית הכנסת נשרף בשנת 1421 יחד עם 270 יהודים שסירבו להתנצר. אלו שלא נרצחו - גורשו מהעיר.חורבות בית הכנסת קבורים מתחת לאנדרטה. ניתן לראות אותן במוזיאון היהודי הסמוך. האנדרטה נראית כמו ספריה, ומסמלת את הרוחניות של העם היהודי.

 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0