whatsappShare.png
  • Boaz Albert

אנדרטת המחאה ברוזנשטראסה

בית הכנסת הישן והמשרדים המרכזיים של הקהילה היהודית של ברלין עמדו כאן, ברחוב רוזנשטראסה. ב-27 בפברואר 1943 עצר הגסטאפו, המשטרה החשאית של המשטר הנאצי, את היהודים האחרונים שעוד נותרו בברלין. בין העצורים היו 1,800 גברים שנישאו לנשים גרמניות. הנשים החלו להתאסף בספונטניות מול המשרדים ודרשו לשחרר את הבעלים. לאחר מספר ימים המחאה הצליחה, והגברים שוחררו. לרוע המזל, גורלם של אלו שלא היו נשואים לנשים גרמניות היה שונה. הם נשלחו למחנות ההשמדה.אנדרטת הזיכרון מנציחה את המחאה האזרחית הייחודית והאמיצה של הנשים.שימו לב לצד השני של הפארק – יש שם פסל של אדם יושב על ספסל ומביט בהפגנה באדישות.

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0