whatsappShare.png
  • Boaz Albert

אתר הזיכרון ווסטרפלאטה

ווסטרפלאטה היא חצי אי בתעלת הנמל של גדנסק. בין שתי מלחמות העולם, היה זה בסיס של הצבא הפולני. באחד בספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם השניה בהתקפה מתואמת של הגרמנים על הבסיס הפולני בווסטרפלאטה, ועל משרד הדואר הפולני בגדנסק. הצבא הפולני נלחם בגבורה והצליח לעכב את הצבא הגרמני בשבוע שלם, למרות נחיתותו המוחלטת.


חלק מחורבות הצריפים עדיין עומדים במוזיאון הפתוח הזה, לצד שלטי הסבר ואנדרטה גדולה לזכרם של מגיני החוף.


הגענו לכאן בנסיעת אובר, אך מסתבר שהאפליקציה שלחה את הנהג שלנו לצד השני של הנהר. שימו לב שאתם מנווטים ל אתר הזיכרון ווסטרפלאטה.
 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0