whatsappShare.png
  • Boaz Albert

בית הנדרטווסר בוינה

בית הנדרטווסר בוינה הוא בניין מגורים. עיריית וינה הזמינה את הנדרטווסר לעצב את המבנה בהתאם לעקרונות האדריכליים שלו. בניית הבית נשלמה בשנת 1986, ומאז הוא מושך תיירים סקרנים רבים.


לאתר בית הנדרטווסר
 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0