whatsappShare.png
  • Boaz Albert

בית הסוהר העירוני הישן של וורוצלב


המבנה נבנה במאות ה-14 וה-15, ושימש כבית סוהר עד סוף המאה ה-18. מאז, מארח המבנה בעיקר מוסדות צדקה.

בית הסוהר הישן ממוקם בסמוך לרינק ולסמטת הקצבים.
#Thingstodo #CityCenter

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0