whatsappShare.png
  • Boaz Albert

בית העירייה הישן, וורוצלבבית העירייה הגותי הישן עומד באמצע כיכר השוק, הרינק, החל מהמאה ה-13. הוא שימש כבית עירייה עד שהפך למוזיאון בשנות השלושים של המאה הקודמת. במלחמת העולם השניה הוא נפגע ושוחזר לאחר המלחמה. כיום פועל המקום כמוזיאון.


 


#Thingstodo #Museum

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0