whatsappShare.png
  • Boaz Albert

גלריית הצד המזרחי (איסט סייד)

גלריית הצד המזרחי, East Side Gallery היא המקטע הארוך ביותר שנותר מחומת ברלין. על פני קילומטר ושלוש מאות מטרים ציירו ציירים מכל העולם 106 ציורי קיר, מיד לאחר נפילתה של חומת ברלין.


הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0