whatsappShare.png
  • Boaz Albert

האנדרטה של מקסים גורקי

מקסים גורקי הוא סופר רוסי מפורסם. בתחילה היה מקורב מאוד ללנין ולמטרה הסוציאליסטית. עם הזמן, התעצמה הביקורת שלו כנגד המשטר הבולשביקי והשלטונות רדפו אחריו. לאחר מותו בשנת 1936, סטאלין שכתב את הביוגרפיה שלו וטען כי היה תומך מרכזי במהפיכה הבולשביקית.


האנדרטה מוצבת במקום בו גורקי חי למשך מספר שנים, בסמוך לתחנת המטרו שנקראת על שמו: גורקובסקה.
לאחר שהבולשביקים השתלטו על רוסיה הם מנעו כל ניסיון של כתיבה בעברית. עבור חבורת הסופרים העבריים שחיה באודסה - בראשם חיים נחמן ביאליק, זו היתה מכת מוות תרבותית, והם היו חייבים להימלט. מקסים גורקי, שהעריץ את ביאליק, ניצל את קשריו עם לנין כדי להשיג לו ולמשפחות סופרים נוספות מאודסה אישור יציאה מרוסיה.

 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0