whatsappShare.png
  • Boaz Albert

היילנד - אחוזתו של ג'יימס מונרו

הסיור המודרך מספר את סיפור אחוזתו של ג'יימס מונרו, ההיילנד, כולל פרטים על בניין שנשרף ונתגלה בחפירות רק בשנת 2016 ועל חייו ומשפחתו של ג'יימס מונרו. מונרו שרת כמושל, שר החוץ, שר המלחמה ולבסוף כנשיא החמישי של ארצות הברית.


בבית עצמו מוצגים חפצים מקוריים של המשפחה, לצד רפרודוקציות. הסיור המודרך אורך כ-40 דקות. לצערי, לא ניתן לצלם בתוך הבית, כך שאני משתף רק תמונות מבחוץ.


בקבלה ניתן לקבל מפה של שטח האחוזה כולה להמשך סיור עצמאי. #Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0