whatsappShare.png
  • Boaz Albert

הכפר ההיסטורי במינט-היל

ביקור בכפר ההיסטורי במינט-היל מאפשר הצצה לשנים הראשונות של אמריקה הכפרית. אפשר לחקור את החדר המשוחזר של רופא הכפר, כיתת בית הספר, המכולת, סדנת הנפח ועוד.


צריך להתקשר ולתאם את הביקור מראש.


הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0