whatsappShare.png
  • Boaz Albert

המוזיאון האפרו-אמריקאי של קליפורניהמוזיאוני מדע וטבע יש בכל עיר גדולה, אך המוזיאון האפרו-אמריקאי של קליפורניה הוא ייחודי. המוזיאון נוסד בשנת 1977 כמוזיאון בבעלות המדינה הראשון העוסק באפרו-אמריקאים בארצות הברית. מאז 1984 המוזיאון ממוקם בפארק התערוכה, בסמוך למרכז המדע ולמוזיאון להיסטוריה של הטבע.


המוזיאון מציג תערוכות של אומנות אפרו-אמריקאית מודרנית ועכשווית לצד חפצים, מסמכים ותצוגות היסטוריות.
 


#Thingstodo

0 צפיות
הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0