whatsappShare.png
  • Boaz Albert

הפורום הרומי, סלוניקיהפורום הרומי בסלוניקי הוא אתר ארכיאולוגי יפיפה, דקות הליכה מכיכר אריסטו. הפורום הרומי נבנה על ידי הרומאים בסוף המאה הראשונה לספירה, כמרכז העיר הרומית העתיקה. כאן היה המרכז הפוליטי, החברתי, הדתי והאדמיניסטרטיבי של העיר. בתוך הפורום מסתתר מוזיאון תת-קרקעי המספר על תקופתה הרומית של העיר. 


#Thingstodo #Museum #Archaeology

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0