whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מגדל בית הכלא ומוזיאון האמבר, גדנסק

מגדל בית הכלא נבנה בסוף המאה ה-16, והביצורים כבר במאה ה-14. במגדל היתה רחבה גדולה וחדרי עינויים. כיום מארח המגדל את מוזיאון האמבר, עם תצוגות על מקורותיו של האמבר, צורותיו ואומנות מאמבר. מכיוון שלגדנסק תפקיד חשוב מאוד בתעשיית האמבר העולמי, הפך האמבר לסוג של סמל העיר.


בנוסף לתצוגות האמבר, וכדי להתייחס להיסטוריה של המגדל, מוצגת גם תערוכה קטנה על עינויים בימי הביניים.מוזיאון האמבר

 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0