whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מוזיאון השואה של לוס אנג'לסבלוס אנג'לס יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אך טבעי שהם בנו מוזיאון להנצחת השואה.

המוזיאון נבנה על ידי ניצולי שואה בשנת 1961, ועבר למבנה הנוכחי שלו ב-2010, בצמוד לשוק האיכרים וקניון הגרוב.


התצוגות מסודרות באופן כרונולוגי: העולם היהודי שלפני השואה, עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, רדיפות היהודים, גיטאות, מחנות ריכוז והשמדה. שני החדרים האחרונים עוסקים בהתנגדות, תגובת העולם והחיים היהודים שאחרי השחרור.


רוב החומר הכתוב מופיע מחוץ למוזיאון, על גבי שישה עמודים שחורים ענקיים. המבקרים במוזיאון עצמו חייבים להשתמש במדריך-קולי כדי להבין את התצוגות.


קוראי הבלוג הנאמנים כבר יודעים שיש לי עניין מיוחד בשואה. הדרכתי קבוצות של נוער במסעות לפולין, ויחד עם הלהקה שלי "אל המשורר" הוצאתי אלבום משיריו של ולדיסלב שלנגל, המשורר מגטו ורשה. עם זאת הופתעתי מאוד לראות את תצוגת העיתונות - הפער בין עומק הטרגדיה ובין הכותרות הקטנטנות בעיתונות האמריקאית באותם הימים הוא פשוט בלתי נתפס.


כניסה חופשית.


לאתר המוזיאון

 


#Thingstodo

0 צפיות
הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0