whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מוזיאון מלחמת העולם השניה, גדנסק

מוזיאון מלחמת העולם השניה הוא מרשים ביותר, ועוסק בהיבטים השונים של מלחמת העולם השניה, בעיקר מנקודת המבט הפולנית. עם זאת, אני תוהה עם היומרה לכסות נושא כל כך רחב לא גובלת בשטחיות. לדוגמה, המוזיאון מתייחס לרעב הכללי ששרר בעקבות המלחמה באותו האופן בו הוא מתייחס להרעבה מכוונת של אוכלוסיה במחנות הריכוז, הגטאות ומחנות השבויים. לדעתי זה בעייתי. עם זאת, זה מוזיאון משמעותי מאוד, מרשים ומאוד מומלץ לביקור.


מומלץ לפנות לפחות שלוש שעות לביקור במוזיאון.
 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0