whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מחנה הריכוז גרוס-רוזן


המחנה הראשי של גרוס רוזן עמד בראש רשת מחנות ריכוז נאציים שכללה 100 מחנות במזרח גרמניה, צ'כוסלובקיה ופולין הכבושה. 125 אלף אסירים הועסקו כעובדי כפיה במחנות - רובם יהודים מרחבי אירופה. 40 אלף מהם נרצחו. כמה חברות גרמניות ידועות נהנו מעבודות הכפיה בגרוס-רוזן: סימנס, בלאופונקט, קרופ, א.ג. פרבן, דיילר בנץ ועוד.

למרות שזהו מקום מחריד - כדאי מאוד לראות אותו בעיניים. להבין את גודלו של המחנה, לראות את הצריפים ששימשו כמפעלי יזע לעבודות כפיה. מדהים לראות שסדנת היזע של סימנס פעלה ממש ממול לקרמטוריום, היכן ששרפו את גופות הנרצחים. מזעזע ממש.

 
#Thingstodo #OutsidetheCity #ConcentrationCamp

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0