whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מפקדת הלופטוואפה - חיל האוויר הנאצי

הרמן גרינג היה קצין נאצי בכיר שהנהיג את חיל האוויר הנאצי ואת מיניסטריון התעופה. הוא בנה את הבניין העצום עם עליית הנאצים לשלטון, והוא אחד הבניינים הבודדים שלא ניזוק קשות במהלך המלחמה.

לאחר המלחמה, שימש המבנה את האדמיניסטרציה הצבאית הסובייטית ואת משרד הכלכלה של מזרח גרמניה. לאחר איחוד גרמניה הועבר לכאן משרד האוצר.


בצידו הצפוני של הבניין ציור קיר של הצייר הגרמני מקס לינגר משנת 1950. הציור, באורך 18 מטרים, מתאר את האידיאלים הסוציאליסטיים של מזרח גרמניה. בסמוך לציור הוצב לוח זיכרון למפגש המחאה של 16 ביוני 1953, שהצית את ההתקוממות במזרח גרמניה. לצידו מוצגת תמונה גדולה של המוחים.הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0