whatsappShare.png
  • Boaz Albert

מרכז סולידריות והמספנה של גדנסק

מרכז סולידריות בגדנסק הוא המוזיאון המרשים ביותר שביקרתי בו בחיי. למרות שהמבקרים מסתובבים לבד במוזיאון, התחושה היא שיש לך מדריך צמוד, שמסנכרן את הסיור הפרטי שלך עם הסיור הפרטי של כל המבקרים האחרים, בטכניקה שמונעת עיכובים והמתנות במסלול הביקור. המבקרים הולכים עם מדריך-קולי צמוד ולומדים על ההיסטוריה של תנועת סולידריות שהפילה את הקומוניזם במזרח אירופה. סיפור מרתק, שמוצג במוזיאון הזה בצורה מדהימה.


המוזיאון נבנה במספנה של גדנסק, מטרים ספורים מהאנדרטה המרשימה לזכרם של עובדי המספנה שנהרגו על ידי הצבא בשביתה של 1970. בניית האנדרטה היתה אחת מהדרישות של תנועת סולידריות בשיחות שניהלה עם הממשלה בשנות השמונים. האנדרטה ה נבנתה מ-139 טון מתכת, והיא מתנשאת לגובה 42 מטרים. זו האנדרטה האנטי-קומוניסטית הראשונה שנבנתה במדינה קומוניסטית.


השיחות של 1980 בין לך ולנסה, מנהיג 17 אלף עובדי המספנה, ובין הממשלה, נערכו במחסן המספנה. כיום מארח האולם תערוכה חינמית קטנה על השביתות במספנה. השיחות שנערכו כאן הובילו ללגליזציה של תנועת סולידריות ולבחירות חופשיות בפולין.הכניסה למספנה

האנדרטה לעובדי המספנה שנפלו בשביתה של 1970

אולם השיחות של 1980

מרכז סולידריות

תצפית מהגג של מרכז סולידריות

 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0