whatsappShare.png
  • Boaz Albert

סטארה יאטקי - סמטת הקצבים


רחוב מימי הביניים ששימש כמקומם של הקצבים. כיום משמשת הסמטה הקטנה כבית לאומני סטודיו וחנויות מזכרות.

אוסף של פסלי חיות מברונזה מקדם את פני המבקרים, ומזכיר להם את התכלית המקורית של הרחוב. 


#Thingstodo #OldCity

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0