whatsappShare.png
  • Boaz Albert

קשת השער של סנט לואיס

קשת השער היא המונומנט מעשה ידי-אדם הגדול ביותר בארצות הברית - 160 מטרים גובה, שווה ארך ל-63 קומות.אפשר להגיע לפסגת הקשת באמצעות קרוניות-רכבל. בכל קרונית נדחסים 5 אנשים. הצטופפנו בקרונית הקטנה וראינו עותה עולה במעלה הקשת - 4 דקות נסיעה למעלה, ו-3 דקות נסיעה למטה.

בפסגת הקשת ישנן חלונות צרים ורחבים, דרכן ניתן לחזות בנוף הנהדר של העיר ושל נהר המיסיסיפי.


מתחת לקשר ישנו מוזיאון חינמי, המספר את סיפורה של הקשת, את ההיסטוריה של סנט לואיס וההיסטוריה של משלחות החקר אל המערב.


קשת השער היא אתר חובה למבקרים בסנט לואיס, והיא כמעט האטרקציה הייחודית היחידה באזור.

הכניסה לקשר סמוכה לבית המשפט הישן.


לאתר קשת השער

 


#Thingstodo

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0