whatsappShare.png
  • Boaz Albert

תחנת הרכבת הישנה


תחנת רכבת קיטור היסטורית, שנבנתה לפסים צרים. התחנה נבנתה בשנת 1899 ופעלה עד 1951.

התחנה עומדת מול כנסיית סנט בוניפס וממוקמת בין שני פארקים - באחד מהם אנדרטה ענקית לזכרם של המגורשים לסיביר.


תחנת הרכבת ההיסטורית


כנסיית סנט בוניפס

האנדרטה למגורשים לסיביר

 #Thingstodo #Park

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0