whatsappShare.png
  • Boaz Albert

רציף 17, תחנת הרכבת גרונוולד, ברלין.

עודכן: 22 באוג׳ 2021

תחנת הרכבת גרונוולד נבנתה בסוף המאה ה-19. הנאצים השתמשו ברציף מספר 17 לגירוש יותר מ-50 אלף יהודים לגטאות בלודז', ריגה ווורשה, ומאוחר יותר ישירות למחנות הריכוז אושוויץ וטרזינשטאט.
חברת הרכבות הגרמנית לא הכירה בחלקה ברדיפת היהודים עד לשנות השמונים. קבוצת נשים אוונגליסטיות הקימו את האנדרטה הראשונה במקום בשנת 1987. מאוחר יותר הונח גם לוח זיכרון במקום.בשנת 1991 החליטה מועצת השכונה להקים אנדרטה נוספת.לבסוף, בשנת 1998 חשפה חברת הרכבות הגרמנית את אתר ההנצחה המרכזי, הכולל את פרטי כל משלוחי הגירוש של יהודים, כולל מספר היהודים שגורשו במשלוח, תאריכי הגירוש והיעדים.

הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0