whatsappShare.png
  • Boaz Albert

בית העלמין היהודי הישן בברלין

עודכן: 22 באוג׳ 2021

כל הקהילות היהודיות זקוקות לפחות לשני מוסדות: בית עלמין ובית כנסת. בשנת 1671, כאשר האלקטור פרידריך וויליאם הזמין את יהודי ווינה להתיישב בברלין, הוא נתן להם את שטח האדמה הזה שישמש כבית עלמין. הקהילה השתמשה בבית העלמין הישן עד 1827. הדמות המפורסמת ביותר הקבורה כאן היא הפילוסוף היהודי גרמני משה מנדלסון, שנחשב לאחד מאבות תנועת ההשכלה היהודית.במהלך השואה הנאצים השמידו את בית העלמין והשתמשו בו לקברי אחים עבור חיילים ואזרחים בשלב האחרון של המלחמה.


לאחר המלחמה, בית העלמין הוחזר לקהילה היהודית, ואנדרטת זיכרון הוצבה בסמוך לשער.


הוספה למועדפים שלי

Heading 6

0

Heading 6

0

Heading 6

0